Çalışma Bakanlığı’ndan yeni yönetmelikler

06 Nisan 2004 tarihli 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikler şunlar: İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği, Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği