Çalışma Bakanlığı’ndan Yeni Yönetmelik

28 Aralık 2004 gün ve 25684 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
kişisel koruyucu donanımlarla ilgili bir yönetmelik ve bir de tebliği yayınladı.