Çalışma Bakanlığı’ndan Yeni Yönetmelik

İşyeri kurma izni ve işletme belgesi almasi ile ilgili bir yönetmelik 17 Aralık 2004 gün ve 25673 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.