İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Püskürtme Boya Kullanımı

Durum: İşçi boya tabancası ile yer altındaki çukurlardan birinin iç yüzeyini boyuyor.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

ocak 2005

Neler Olabilir ?

  1. Koruma altına alınmadığı için ampulden sıçrayacak bir kıvılcım boya içindeki organik solventten çıkan gazı tutuşturup patlamaya yol açabilir.
  2. Fandan gelen hava yetersiz olabilir ve boyamayı yapan kişi oksijen azlığı nedeniyle bayılabilir.
  3. Çukurun ağzı kapatılmadığı için civardan geçmekte olan biri, dikkat etmediği taktirde çukura düşebilir.
  4. İşçi tabancayı kullanırken hortumdan çektiği için kompresör çukura düşebilir.
  5. Boya içindeki organik solvent zehirleyici olabilir.
  6. Çıplak ampule dokunulduğu taktirde elektrik şokuna maruz kalınabilir.
  7. Boyamayı yapan kişi uygun güvenlik gözlüğü takmamış; gözleri tahriş olabilir.

 


Yanıt

1- Seyyar aydınlatma lambasının ampülü etanş (kapalı, gaz ve buhardan etkilenmeyecek türde) olmalı. Aydınlatma gerilimi 24 volt olmalı. Kırılmalara karşı uygun kafes içinde olmalı. 2- Dışarıdan temiz hava besleme hortum nefes alma düzeyinin altına kadar uzatılmalı. Oksijen düzeyinin hacimce %19.52den fazla olduğundan emin olunmalı. 3- Çukurda, kapalı alanda, konteynır- tank içinde çalışanları dışarıda bir kişi gözetlemeli. 4- Kapalı-çukur yerde çalışan emniyet kemeri kullanmalı, kemerin hayat ipi dışarıya kadar uzatılmalı. 5- Giriş ağzında başkalarının düşmemesi için fiziki engellerle önlem alınmalı. 6- Kompresör hortumundan çekildiğinde hareket etmemesi için takozlanmalı. 7- Boyacı gözlerinin etrafında kapatan iş güvenliği gözlüğü kullanmalı. 8- İşçi uygun iş tulumu giymeli. Eldiven kullanmalı.