İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Kirişlerin Vince Bağlanması

Durum: Bir işçi kirişleri üzerine çıkmış. Görevi kirişleri halata bağlamak, halat uçlarını kancaya takmak ve yükü vinçle taşımaya hazır hale getirmek.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

temmuz04

Neler Olabilir ?

 


Yanıt

1- Kirişlerden biri işçi üzerindeyken düşecek olursa işçinin ayağı kırılabilir. 2- Kirişin sol tarafındaki anahtar kaldırma işlemi sırasında alınmayacak olursa aşağıda bulunan herhangi bir kişinin üzerine düşerek yaralanmasına yol açabilir. 3- Halatın I-kirişlerine temas ettiği noktaya herhangi bir tampon konmamı. Taşıma işlemi sırasında halat kopup yükün düşmesine yol açabilir. 4- Kancada emniyet mekanizması yoksa; bu nedenle yüke dolanmış olan halatlar gevşeyerek kirişin düşmesine ve birine çarpmasına yol açabilir. 5- Halatlar düzgün şekilde hizalanmadıkları takdirde kaldırma işlemi sırasında ortaya doğru kayabilir ve kirişin halattan kurtulup işçilerden birinin üzerine düşmesine yol açabilir. 6- Vinç operatörü yükü halatların ayarlanması sırasında kaldıracak olursa kiriş üzerindeki kişinin eli halatlara sıkışabilir. 7- Operatör vinci halatların ayarlanması sırasında hareket ettirecek olursa, kiriş yükün üzerinde durmakta olan kişinin kafasına çarpabilir. 8- Yük üzerindeki işçi (çana altı tutacaklı) baretini kullanmamış. Bu nedenle sapan veya kanca çarpması sonucu ya da düştüğü takdirde başından yaranabilir. 9- Her halde (!) delinmez tabanlı iş güvenliği ayakkabısı giymiş, iş güvenliği. Gözlüğünü ve iş eldivenlerini de takmış olmalı!!