İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Hava Borusu Filtresinin Temizlenmesi

Durum: Hava borusu filtresini çıkarmak ve borunun içini temizlemek için işçi bir flanş sökümü yapıyor.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

ocak03

Neler Olabilir ?

  1. Civata gevşetildiğinde, arta kalan basınç içerdeki kiri dışarı püskürtüp işçinin gözlerine kaçmasına yol açabilir.
  2. Bütün civatalar çıkarıldıktan sonra flanş işçinin ayağına düşebilir.
  3. İşçi, civataları sıkmak için anahtarı çıkartıp takarken anahtar kayabilir ve işçi başını boruya çarpabilir.
  4. işçi çıkartılmış olan civatalar, aletler ya da diğer ekipman üzerine basarak bileğini burkabilir.
  5. İşçi ana valfi kapatmadan çalışmaya başladığı için hava aniden dışarı boşalacak ve işçiyi yere fırlatacaktır.

 


Yanıt

Boruların iç kısımlarını temizlemek ve kontrol etmek amacıyla flanşları çıkarmadan önce ana valf kapatılmalı; arta kalan basınç boşaltılmalıdır. Ayrıca toz ve kir zerreciklerinin göze kaçmasını önlemek için emniyet gözlüğü takılmalıdır.