Bir yönetmelik ve bir de yönetmelik değişikliği

2 Eylül 2004 Perşembe gün ve 25571 sayılı Resmi Gazete’de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve iç işleri bakanlığınca Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik ve bir de Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.