Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” gereği Avrupa standartlarına uygun olmayan silindirlerin ithalatı ve dolaşımı 01.07.2003 tarihinden itibaren yasaklanmaktadır. Yönetmelik 97/23/EC sayılı basınclı ekipmanlara ilişkin direktifi birebir kabul etmektedir.