Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığı 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ni yayınladı.