AÇIKLAMA

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YASASI’NDA

ERTELEME GİRİŞİMİ KONUSUNDAKİ

GÖRÜŞÜMÜZ :

14.06.2013 tarihinde 20 AKP Milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Komisyonlarında kabul edilmiştir. Değişiklik yakın zamanda TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Bu torba yasa içinde “20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi” değiştirilmek istenmektedir. Böylece elliden az işçi çalıştıran işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülükleri en az bir yıl ertelenecektir.

1) Bu girişim, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için verilen uğraşa bir ihanettir.

2) Bu girişimin, ne işçiye, ne de işverene yararı vardır. Yalnızca, kendi çıkarına yasaların etrafından dolanmayı adet edinenlere yararı vardır. Çünkü ölümlü iş kazaları artarak sürmektedir. Ertelemeye verilen her oy, bu insanlık suçunu paylaşmış olacaktır.

3) Bu girişim, büyük paralar ve emekler vererek “eğitim belgesi” almış olan iş güvenliği uzmanlarına ve işyeri hekimlerine yapılan büyük bir haksızlıktır.

4) Uygulama için Bakanlıkça (ÇSGB), yeterli hazırlığın yapılamadığı bir gerçektir. Buna karşın işini son dakikaya bırakmayan (ya da böylesi ertelemelere bel bağlamayan) işverenler ise, hazırlıklarını yapmışlardır. Bakanlıktan (ÇSGB), eksik yönetmelik ve tebliğleri çıkarmasını beklemektedirler.

5) Erteleme gerçekleşirse, şu anda genişlemesi beklenen bir istihdam alanının, aniden daralmasını getireceği için, rekabeti kızıştıracak ve arada ezilen tek tek iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri olacaktır.

Son olarak, konuya yabancı olan ve uygulamanın hiç içinde olmamış milletvekillerinin, bu değişikliğe oy vermeden önce, hiç olmazsa, “Dokuz ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde yürürlüğün ertelenmesi” yönünde değişiklik önergesi vermelerini öneririz.

Prof.Dr.A.Gürhan Fişek