1 Çevre Sözleşmesi ve 1 Yönetmelik

27 Haziran 2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği” yayınlandı. Ayrıca 24.06.2003 tarihinde de 25148 sayılı Resmi Gazete ile “Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yürürlüğe girdi.