Gürültü etme başka ihsan eylemem!

ÇEVRE Bakanlığı, çevre kirliliğine yol açanlara verilen para cezalarını yüzde 59 oranında artırdı. Yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2003’ten itibaren yüksek gürültü nedeniyle çevresine rahatsızlık veren kişilere ve kuruluşlara 567 milyondan başlayan; ayrıca bütün sahil, karasuları, iç deniz, boğaz, liman ve körfezleri, göller ile akarsuları kirleten balast tahliyesi yapan tankerlere de 56 milyar 786 milyondan başlayan para cezaları kesilecek. Çevre kirletme fiillerini tekrarlayanlara, söz konusu para cezaları iki katıyla uygulanacak.

Kocaeli’99 Acil Durum Yönetimi Konferansı

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve ve Federal
Emergency Management Agency
(FEMA) işbirliği ile 16-17 Ocak 2003 tarihlerinde, “Kocaeli’99 Acil Durum Yönetimi Konferansı” düzenleniyor. Konferansın, toplumun büyük bir kesimine hitap etmesi amaçlanıyor.

“Çalışan Gençler” için yeni bir site

“Her yıl 70 genç, iş kazası nedeniyle hayatını yitiriyor, bu kabul edilemez” diyen OSHA (Amerikan İş Sağlığı Güvenliği Birliği), gençler için bir iş sağlığı ve güvenliği web sitesi açtı. Ağırlıklı olarak, çalışan Amerikan gençliğine yönelik hazırlanmış olan sitede çocukları çalışan ebeveynlere, eğitmenlere ve genç işçi çalıştıran işverenlere öneriler de yer alıyor.

Klor taşırken dikkat!

ABD Montana Eyaleti İş ve Endüstri Departmanı’nın bir hazırladığı bir broşür
klor emniyeti ile ilgili bir kontrol listesi bulunduruyor. Broşüre göre işçileri klorü düzgün taşıma konusunda eğitmek, bu yararlı kimyasalın büyük bir tehlike haline gelmemesinde etkili oluyor.

İçilebilir Sulara Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı tarafından 28.12.2002 gün ve 24977 sayılı Resmi Gazete’de
“İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak
yürürlüğe konulmuştur.

I. Uluslararası Büyük Endüstriyel Kazalar Kongresi

Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen ve 8-10 Ekim 2003 tarihleri arasında gerçekleşecek olan I. Uluslararası Büyük Endüstriyel Kazalar Kongresi için hazırlıklar başladı. Bildiri sunmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Mart 2003. Duyurular ve başvuru formlarına internetten de ulaşılabiliyor.

SSK İlaç talimatnamesi

TTB Merkez Konseyi üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüştü. Türk Tabipleri Birliği’nin talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 23 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen görüşmede TTB Merkez Konseyi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı’na işçi sağlığı ve işyeri hekimliği, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ve SSK İlaç Talimatnamesi başta olmak üzere çeşitli konuları içeren
bir dosya sunarak görüşlerini aktardı.

Malul Çalışanlara Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de, “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malul Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malul Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.

İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

Türk Tabipleri Birliği tarafından 21.12.2002 gün ve 24970 sayılı Resmi
Gazete’de TTB İşyeri Hekimi Çalışma Onay Yönetmeliği yayınlanarak
yürürlüğe konulmuştur.

Yangın Savaşlardan Daha Beter Bir Afettir !

NFPA istatistiklerine göre, 2001 yılında ABD’de yaklaşık 1,734,500 yangın
olmuş, bu yangınlarda 6,196 kişi yaşamını yitirirken 21,100 kişi de
yaralanmıştır. Yangın sonucu, yine ABD’de, 2001 yılının ekonomik kaybı ise 44,023,000,000 Dolar’dır.