İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Yüksekte Çalışma

Durum: İşçiler çok katlı binanın dış cephesinde ısı izolasyonu için sıva ve boya yapmaktadırlar.
İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
is_guvenligi133
Neler Olabilir ?
1. İşçiler çalışma platformunu ve iskeleyi kurarken ya da sökerken düşebilir.
2. Çalışma platformunu kurarken ve sökerken kalasları çıkarırken ya da indirirken düşebilirler ya da kalasları aşağıda olanların üzerine düşürebilirler.
3. İzolasyon malzemesinin duvara sabitlenmesinde el matkabı vb. elektrikli el aletleri ile çalışırken aşağıya düşebilirler, elektrik çarpabilir, göz ve el yaralanmaları vb olabilir.
4. Sıva ve boya yaparken ölümcül bir kaza ile karşılaşılabilecek şekilde yüksekten düşebilirler .

Yanıt

1. “Yüksekte çalışma izin sistemi” olmalı ve uygulanmalı. 2. Yüksekteçalışmayapacakveyaptıracakolançalışanlar; “Yüksekte Çalışma’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Tehlikeleri, Riskleriv e Önlemleri” konu larıile, buralarda çalışırken kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar’ın uygun kullanımı konusunda yetkili kişi ve kuruluşlardan uygulamalı eğitim almış olmalıdır. 3. Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle (yönetmelik ve standardlara uyguno larak yapılmış), güvenli korkuluklar [Korkuluklarda; a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklıana korkuluk, b) Platformabitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, c)Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden azla olmayacak şekilde konulanara korkuluk, bulunması sağlanmalı dır.], düşmeyi önleyici platformlar, çalışmai skeleleri, katlararası iniş-çıkış merdivenleri gibi toplu koruma tedbirlerisağlanmalıdır. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikerinin gözetimi altında yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılmalıdır.. 4. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun, tam vücut kemeri (paraşüt tipi emniyet kemeri), bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca çenelikli baret, güvenlik gözlüğü, iş güvenliği ayakkabısı ve iş elbisesi de verilmeli ve kulandırılmalıdır. 5. Çalışanların yaptıkları işle ilgili sağlık raporlarıolmalıdır. 6.Çalışmayı yapan firmalar işsağlığı ve güvenliği açısından İş müfettişlerince –kesinlikle – denetlenmelidir.