İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Yüksek Gerilim Direklerinin Montajı

Durum: İşçiler bir firmanın ürettiği elektrik enerjisinin ulusal enerji şebekesine bağlanması için galvanizli çelikten yapılmış yüksek gerilim direğinin montaj çalışmalarını yürütmektedir. İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

calismaortami128

Neler Olabilir ?

1. İşçiler direğe çıkarken, inerken ve direk üzerinde çalışırken (çok yüksekten) düşebilirler.

2. Direk üzerinde çalışırken veya bir yerden başka bir bölüme geçerken başlarını direğin bölümlerine çarparak yaralayabilirler.

3. Üstteki işçinin elinden kayabilecek bir anahtar, civata, somun veya el aleti alttakinin başına çarparak ciddi yaralanmasına neden olabilir.

4. Direğin bileşenleri kısa kollu elbisesi olan işçinin kolunda kesiklere neden olabilir.

5. Direk üzerinde çalışan işçilerden düşebilecek bir malzeme, direk altında bulunan işçilerin üzerine düşerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.


Yanıt

1. Yüksek gerilim direklerinin montajında deneyimli mühendis, usta, çalışan temsilcisi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin katılımı ile, benzer çalışmalarda olmuş iş kazaları, ramak kalma ve olayları da göz önüne alınarak iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine uygun bir risk değerlendirmesinin montaj işlemine başlanılmadan önce yapılması ve montaj işlemini gerçekleştiriecek olan çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. 2. Bu işlere özgü acil durum ve kurtarma planı, gerekli araç-gereç ve donanımlar olmalı, bu planla ilgili periyodik olarak tatbikatlar yapılmalıdır. 3.Yüksekte çalışacak işçiler yetkili ve yetkin kuruluşardan, uygulamalı, yüksekte güvenli çalışma eğitimi almalı ve sertifikalandırılmalıdır. 4. Tüm çalışanların işe girişlerinde ve (işyeri hekimlerinin ön gördüğü sürelerde), en az yılda bir kez, periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Raporlarında yüksekte çalışabileceği vurgulanmalıdır. 5. Çalışanlara çift halatlı (lanyard’lı) standardlara uygun paraşüt tipi emniyet kemeri, çene bantlı (yüksekte çalışma – çene bantlı) baret, vücuda uygun uzun kollu iş elbisesi, iş güvenliği ayakkabısı ve güvenlik gözlüğü verilmeli, bunları nasıl kullanacağı, muhafaza edeceği, gerektiğinde temzileyeceği konularında uygulamalı eğitim verilmelidir. 6. Kullandıkları el aletlerine uygun, çıkarkan ve inerken bunların düşmemesi için işçilere uygun bel çantaları verilmelidir. 7. Çalışanların iş güvenliği kuralları ve talimatlarına uygun çalışıp çalışmadıkları denetlenmelidir