İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Metal Eriğinin Döküm Kalıplarına Doldurulması

Durum: Ergitme ocaklarından elle taşınan potalara doldurulan metal eriği iki işçi tarafından döküm kalıplarına boşaltılmaktadır.
Dökümcülerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
is_guvenligi136
Neler Olabilir ?
1.Metal eriği parçaları etrafa dağılabilir, potayı taşıyanlar ve çevrede bulunan diğer çalışanların ciddi şekilde yanmasına neden olabilir.
2. Metal eriyiğinden yayılan ışınlardan (iyonize olmayan radyasyon gibi) gözler zarar görebilir. Yüksek sıcaklık ve direkt infirared radyasyona sunuk (maruz) kalabilirler.
3. Potanın taşınması ve boşaltılması sırasında bel incinmesi – kas iskelet sistemi rahatsızlıkları – olabilir.
4. Metal eriyiğinin –su damlası vb nedenlerle – patlaması sonucu (özellikle göz koruyucusu ve yüz siperliği kullanmayanlarda) göz ve yüzlerde ciddi hasarlara – yanıklara – neden olabilir .
5. Çalışanlar metal toz ve dumanlarına sunuk (maruz) kalabilirler, solunum yolları rahatsızlıkları olabilir.
6. Sıcak çalışma koşullarından dolayı ısı stresi ve aşırı yorgunluk, sıcak çarpması olabilir..

Yanıt

1. Sıcak ekipmana temas edebilecek yüzeyler veya sıcak madde sıçrayabilecek yerlerde siperler / koruyucular kullanılmalıdır. 2. Isıya karşı izoleli eldiven ve ayakkabılar IR ve ultraviole radyasyona karşı koruyucu gözlükler ve ısı radyasyonuna karşı koruyucu giysiler verilmeli, kızgın veya erimiş madenle çalışan işçilerin kullanacağı önlükler, yanmaz veya deri gibi güç yanan maddeden yapılmış olmalı ve ayrıca göğüslük kısımları da bulunmalıdır. 3. Çalışanların tamamı baret kullanmalıdır. Metal toz ve dumanlarına karşı maske kullanılmalıdır. 4. Yüksek hava sıcaklığının olduğu çevrelerde çalışma süresi daha aza indirilmelidir. Sıcak alanlardaki işçilere düzenli dinlenme aralıkları ve içme suyu verilmelidir.. 5. Aşırı sıcaklığı kontrol etmek için serinletme havalandırma sistemi kurulmalıdır. 6. Potayı taşıyan ve etrafta yardımcı olan tüm çalışanlara; kulakları, alnı, yanakları ve yüzü kıvılcıma, ergimiş metale, fırlayan parçalara ve kıymıklara ve benzerlerine karşı koruyan uygun başlıklar verilmeli ve çalışma sırasında kullandırılmalıdır., 7. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri olmalı, iş güvenliği, “döküm sanayiinde çalışma’da tehlikeler, riskleri ve önlemleri” , “yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler” vb. konular ile Kişisel Koruyucu Donanımların doğru seçimi ve kullanılması gibi konuları kapsayan uygulamalı İSG eğitimleri verilmelidir. 8. İşveren ve iş güvenliği uzmanı düzenli denetim yapmalıdır.