İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Maden Eritme ve Dökme İşlerinde Çalışanlar

Durum: Bir çelik dökümhanesinde çalışan işçi, “döküme hazır duruma getirilmesi” işlerinde çalışırken vinç ve span kullanarak ağırlık taşımakta ve kalıp üzerine yerleştirmektedir. Döküm işçisinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeyi tanımlayabilir misiniz ?

calisma_ortami1211


Yanıt

1.Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde düğüm ve büküm olmayacak, zincir civatalarla tutturulmayacak / kısaltılmayacak (İSİG T m.429). 2.Zincirlerin üzerine kaynak yapılmamalı, ara bağlantı elemanı olarak mapalar vb. kullanılmalıdır. 3.Yük kancaları... yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için güvenlik mandalı bulunacak (İSİG T m.436). 4.Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi açıkca işitilebilen zil, çan ve benzerleriyle işaret verecek ve bunlar hareket halinde devamlı olarak çalacaktır (İSİG T m.405) 5.Yükler çalışanların üzerinden (kesinlikle) geçirilmeyecek (İSİG T m.382) 6.Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütününle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenecektir. 7. İşçi’nin kullandığı toz ve duman maskesi CE damgalı, dökümhanelerde kullanılabileceği onaylanmış olmalıdır. 8. İşçilere dökümhanelerde kullanılacak KKD’lerin seçimi, kullanımı ve saklanması, ile “kaldırma araçlarının güvenli kullanımı” konusunda eğitim verilmelidir.