İşyeri Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik değişikliği

20.08.2003 gün ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı’nca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Ek-4 bölümüne bir kısım eklenmesine dair yönetmelik yayınlamıştır.