İş Sağlığı Güvenliği görev tanımlarının yasalaşması

Başta İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev tanımları ve kadroları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında’ki kanuna 24.07.2003 gün ve 25178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4947 sayılı Kanun’la yapılan eklerde belirlenmiştir.