Gayri Sıhhi Müessese Yönetmeliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı 23.08.2003 gün ve 25208 sayılı Resmi Gazetede Gayri Sıhhi MüesseseYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınlamıştır.