İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Yüksek

Durum: Bir işçi 154 000 Volt (154 kV) yüksek gerilim taşıyacak olan elektrik direğinin en yüksek yerine yakın bir yerde, el aletleri ile direk başı donanımların montajını yapmaktadır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
ocak10
Neler Olabilir ?

  1. İşçi montaj sırasında elinin kayması ile çok yüksekten aşağıya düşebilir.
  2. Baş dönmesi, tansiyon değişikliği gibi sağlık sorunu ile karşılaşabilir.Bu durumda aşağıya düşebilir.
  3. Deprem gibi olası bir doğal afet sonucu aşağıya düşebilir.
  4. Beline bağladığı bel tipi emniyet kemerini (bağlamış olsa !) halatın kopması sonucu aşağıya düşebilir ya da beli (bile) kırılabilir.
  5. Kafasını bir yerlere çarparak yaralayabilir. Elini yaralayabilir.

 


Yanıt

1.Yük asansörü’nün yönetmelik ve standardlara uygun kurulup kurulmadığı makine mühendisleri odasına kayıtlı yetkili bir makine mühendisince belgelendirilmelidir. 2.Yük asansörü yetkili kişi veya kuruluşlara periyodik olarak test ve kontrol ettirilmelidir. 3.Kapısı açık olarak çalışabilen bir yük asansörü ile kesinlikle personel taşınmamalıdır. . 4.Uygun bir şekilde imalatı ve montajı yapılan bir asansörün kapısı açık iken kesinlikle hareket etmiyor olmalıdır . 5.Asansörün gelmesini bekleyen işçi, asansör geldikten sonra, yükü alacağı yerin kapısı açılmalı, aşağıya düşecek açıklık olmamalıdır. 6.Güvensiz durum ve güvensiz hareket kesinlikle önlenmelidir. 7.İşçilere asansörlerin uygun kullanımı ve asansörlerle ilgili yönetmelik ve standardları da içeren konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.