İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Taşlama Makinası ile Çalışma

Durum: Bir çelik dökümhanesinde çalışan işçi, “dökümü yapılan ürün üzerinde kusurlu yeri taşlama makinası ile kesmektedir. Döküm işçisinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

calimaortami123

 

Neler Olabilir ?

1. Gözüne kıvılcım veya parçacıklar girebilir

2. Kıvılcımdan veya fırlayan parçacıktan yüzü yaralanabilir

3. İş elbisesinde ve cildinde yanıklar oluşabilir.

4. Kulak koruyucusunun uygun kullanılmaması durumuında işitme kaybı oluşabilir.

5. Uygun maskenin seçilip uygun takılmaması sonucu solunum yolları hastalıkları oluşabilir.

6. Tekrarlanan hareketler ve titreşimden kaynaklanan parmak, el ve bilek rahatsızlıkları oluşabilir

7. Eğilerek çalışmaktan kaynaklanabilecek bel iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel sorunları oluşabilir.

8. Taşlama makinasının kordonunun kıvılcımlardan korunamaması durumunda, kordon hasarından kaynaklanabilecek elektrik çarpmasına maruz kalabilir.


Yanıt

1. Taşlama gözlüğü kullanılmalı (gözlüğün kenarları yüze iyi oturmalı ve arasından göze kıvılcım veya parçacık girmemeli), aşağı eğilmelerde gözlüğün yerinden çıkmaması için gözlük kolları bantlı ya da lastikli olmalı 2. Yüz siperlikli baret kullanılmalı 3. Gürültü ve vibrasyon (titreşim) gibi fiziksel etmenler, gaz, toz, metal dumanı gibi kimyasal etkenlerin sağlık üzerine etkileri ve korunma yolları konularını içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (uzman personellerden ) alınmış olmalı. 4. Kişisel Koruyucu Donanımının uygun seçimi , kullanılması ve bakımını da içeren KKD eğitimi alınmış olmalı. 5. İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmalı. Periyodik muayeneler göz ve kulak test ve kontrolleri ile solunum fonksiyon testleri ve akciğer grafilerini de içermelidir. 6. Taşlama sırasında makinanın kordonu fiziksel darbeler ve kıvılcımlardan korunmalıdır. 7. Kıvılcımlara karşı deri önlük ve bacakların korunması için deri veya yanmaz malzemeden yapılmış tozluk kullanılmalıdır.