İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Tabanca Boyacılığı (Sprey Boyacılık)

Durum: İşçi selülozik veya sentetik tiner ile incelttiği sıvı boyaları (vb.) boya haznesine doldurduktan sonra; (basınçlıhava yardımı ve) sprey boya tabancası ile boyama kabininde, değişik boyda metal parçalarını(nın üzerine) boyayı püskürterek boyamaktadır.
İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
is_guvenligi139
Neler Olabilir ?
1. Kapalı ortamdaki kimyasal(lar)ın miktarı, sunuk (maruz) kaldığı sürenin uzunluğu, yaş, önceden var olan tıbbi durumu, duyarlılık gibi etkenlere bağlı olarak;
2. Kısa süreli cilt temaslarında döküntüler, şişlik,
3. Göz tahrişi, boğaz ağrısı, öksürük, yorgunluk, bulantı, kısa süreli solumalar sonucu oluşan baş dönmesi,
4. Uzun süreli ya da çok yoğun sunuk (maruz) kalma sonucu karaciğer, böbrek, akciğer, sindirim sistemi ve merkez sinir sistemi hasarı.
5. Patlama; özellikle kapalı bir kap yüksek ısıya maruz kalırsa,
6. Yangın.
7. Kullanılan iş ekipmanlarından (fanlar, vinçler vb.) kaynaklanabilecek iş kazaları.

Yanıt

1. Boya, tiner, vernik gibi maddelerin kabları / kutuları üzerindeki etiketleri okuyun, işaretlerin anlamını öğrenin, burada belirtilen güvenlik önlemlerine uyun. İlk yardım kurallarını öğrenin. 2. Tedarikçilerden –Türkçe –Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını alın, bunları depolayan, kullanan ve atıklarını bertaraf eden tüm çalışanlara öğretin, kolay ulaşabilecek bir yerde bulundurun. 3. Yangın – İyi bir havalandırmanın olmadığı alanda boya kullanmaktan kaçının; kıvılcım, yanan sigara, veya statik elekt rik gibi tutuşturma kaynaklarına asla maruz bırakmayın. 4. Sprey kabinleri özel önlem gerektirir:[Sprey kabinlerinden tehlikeli maddeler dışarı atılırken, sprey kabinine temiz hava sağlayacak havalandırma sistemi olmalıdır.] 5. Boyama işlemine başlamadan önce havalandırma sisteminin uygun şekilde çalıştığından emin olun. 6. Küçük veya orta boydaki parçaların püskürtme ile boyanması veya verniklenmesi, uygun kapalı bölümlerde veya uygun davlumbazlar altında yapın, boyacıyı, daima bu bölüm veya davlumbazların dışında bulundurun. Boyacının bölüm ve davlumbaz dışında bulunması teknik nedenle sağlanamadığı hallerde boya gaz ve buharı, uygun şekilde dışarı çekilmeli veya su perdesi kullanılacak yahut işçilere temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilmelidir.] 7. Kıvılcım veya alev verebilecek (çıkartabilecek) bir şey asla kullanmayın. 8. Uzay ısıtıcıları, sıcak yüzeyler, taşınabilir lambalar veya çöp yangına neden olabilir bu nedenle dışarıda tutulmalıdır. Aydınlatma sistemi, açma kapama butonları, (sahada var ise motorlar, aspirastörler) ex-proof olmalıdır.Kaldırma ve taşıma araçları periyodik olarak kontrol ve test edilmelidir.] 9. Boya püskürtme yerlerinde bir günlük iş için yeterli miktardan fazla uçucu ve parlayıcı sıvılar (boya, tiner vb.) depolanmayın. 10. Boşalan kabları – en kısa sürede - tehlikeli atık (güvenli) depolama sahasına götürün. 11. Hemen yakınınızda yangın söndürücüler ve/veya springler (yağmurlama sistemi) bulundurun. [Boya (depolama) kabinleri ; kolay ulaşılabilecek serin , kuru, iyi havalandırılan yerlerde olmalıdır.] 12. Bir B-sınıfı yangın söndürücü takın ve metalik tozlar varsa, bir D sınıfı yangın söndürücü bulundurun. 13. Sahada uygun temizlik ekipmanları bulundurun. 14. Sprey boya işleminde kullandığınız ekipmanları temizlemek için (ekipman üreticisinin belirttiği) uygun yöntemleri kullanın. 15. Tabanca boyacılığında kullanılan bölmeler, davlumbazlar, aspiratörler, çekme yolları, ana borular ve benzeri uygun şekilde en az haftada bir boya ve vernik artıklarından temizleyin. 16. Tabanca boyası yapılan tesislerde boyanacak veya verniklenecek metal parçalar, boyama hücrelerinin bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar, emme tertibatı ve boya tabancaları, uygun bir şekilde topraklayın. Cildi tam kapatan giysi (-kullan at türü-iş tulumu), kullanılan boya ve tinerlere dayanıklı eldiven, güvenlik gözlüğü,-kimyasallara karşı kapalı gözlü- başlıklar veya yüz siperliği, yüze uygun şekilde oturan uygun (A veya ABEK) fltreli (yarım/tam yüz) maskesi ve uygun olduğunda koruyucu cilt kremleri kullanın.