İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Sütunlu Matkap Tezgahında Çalışma

Durum: İşçi oturarak matkap tezgahı ile bükülmüş metal (içi boş) dikdörtgen profillere civata delikleri açmaktadır. İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

calismaortami1291

Neler Olabilir ?

1. Dönen matkap ucu yaralanmaya neden olabilir.

2. Fırlayan iş parçaları ve iş parçası aksamı yaralanmaya yol açabilir.

3. İşçinin gözüne metal talaşı çarpabilir veya çapak kaçabilir, ciddi göz ve yüz yaralanmalarına neden olabilir .

4. Eldivenini matkap ucuna kaptırarak parmak kopması ya da ciddi el yaralanması ile karşılaşabilir.

5. Çalışan saçını matkabın kayış – kasnak kısmına kaptırabilir. Bu durumda baş yaralanması olabilir.

6. Çalışan elini veya iş elbisesini kayış kasnak kısmına kaptırabilir, uzuv kopması ile sonuçlanabilecek yaralanma olabilir.

7. Ortamın gürültüsünden dolayı (kulak koruyucusunu uygun kullanmamasından dolayı) işitme kaybına uğrayabilir.

8. Oturduğu sandalyenin ergonomik olmaması (yükseklik ayarlanabilirliği, bel desteği olmaması) nedeniyle bel sağlığı sorunları yaşayabilir.

9. Matkabın gövde topraklaması olmaması durumunda elektrik akımına kapılarak yaralanabilir.


Yanıt

1. Matkapta (iş ekipmanında) fiili veya olası bir tehlikenin bertaraf edilmesi için bir acil durdurma sistemi (tertibatı) bulunmalıdır. 2. Parça fırlaması riskine karşı, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı (matkap ucuna) koruyucu siperlik ile donatılmalıdır. 3. Matkabın kayış kasnak kısmı tamamen koruyucu ile kapatılmalı, herhangi bir koruyucu yerinde olmadan matkap çalıştırılmamalıdır. 4.Operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılır. 5. Çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olmalıdır (göve topraklaması olmalı ve test ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalıdır). 6. Matkap ile çalışan personel eldiven kullanmamalıdır. 7. Çalışanın oturduğu sandalya en az beş tekerli, aşağı yukarı ayarlanabilen ve sırt desteği olan türden olmalıdır. 8. Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve yazılı talimat verilmelidir. 9. Çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanmalıdır. 10.Koruyucu gözlük (yüze çapak ve talaş gelme olasılığı ortadan kaldırılamamış ise ayrıca yüz siperliği) verilmeli ve çalışma sırasında kullandırılmalıdır.