İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Spiral Taşlama Makinesi

Durum: İşçi spiral taşlama makinası ile (dökümhanede kumlama makinesınde temizlenmiş) bir döküm parçası üzerindeki çapakları temizliyor.
İşçinin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
is_guvenligi140
Neler Olabilir ?
1) Taşlama sırasında oluşan yüksek düzeyde gürültüye maruziyet (sunuk kalma) sonucu işitme kaybı, fırlayan parçacık ve kıvılcımlardan yüz yaralanaları, el veya parmak yaralanması veya uzuv kaybı olabilir.
2) Spiral taş yüz, baş, boyun, kol, bacak, ayak gibi vücudun değişik bölgelerinde ölümcül kesiklere neden olabilir.
3) İşçi çalışırken maskesini kullanmaması, bu sırada -çalışma ortmında- sigara içmesi sonucu – özellikle ortamdaki tozu solumasından- meslek hastalığına yakalanabilir.
4) Döküm parçasını çalıştığı tezgahtan düşürür ise bacak ve ayak yaralanmalarına neden olabilir.
5) Çapaklarını temizlediği makina parçasını tezgaha yerleştirirken, indirirken ve yönünü değiştirirken parmak –elyaralanmaları ve bel incinmesi olabilir.
6) Elektrik kablolarının, fişinin, bağlantı yerlerinin vb. arızalı olması durumunda elektrik akımına kapılabilir.

Yanıt

1) Yüz siperliği (yüz siperlikli baret), pamuklu veya kot iş elbisesi, göz koruyucusu, manşonlu kulak koruyucusu gibi kişisel koruyucu donanımların kullanmalıdır. 2) Çalışma sırasında -kesinlikle- sigara içmemeli (sigara içme-sine izin verilmemeli) toz maskesini uygun şekilde kullanmalıdır. 3) İş güvenliği ayakkabısının bağcıkları takılı ve bağlı olmalı, pantolon paçası (kıvılcımların ayağına girmemesi için) ayakkabının üzerine gelmelidir. 4) Her kullanım öncesi spiral taşlama ekipmanı, kordonu kontrol edilmelidir. 5) İşe girişte ve her yıl yapılacak periyodik sağlık muayenelerinde işitme testleri, akciğer grafisi ve akciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. • “İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı,” • “Kişisel Kouyucu Donanımlar’ın Güvenli Kullanımı,” • “Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri” “Elle Kalıdrma ve Taşıma”konularında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. 6) Taşlanan makine parçasının 25 kg’ı geçmesi durumunda mekanik kaldırma araçlarından yararlanılmalı ya da yardımlaşılmalıdır