İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Selülozik Tiner İle Bronzdan Yapılmış Eşyanın Temizlenmesi

Durum: İşçi polisaj (parlaklık verme) işlemi yapılmış, boru şeklinde, bronzdan bir eşyanın vernikleme öncesi, kağıt ağız maskesi ve iş eldiveni kullanarak,fırça ile temizliğini yapmaktadır.
is_guvenligi14311

İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
is_guvenligi14312
Neler Olabilir ?
1. İşçi özellikle solunum yolu ile selülozik tinerin buharlarına maruz (sunuk) kalabilir. [Selülozik tiner ;%74-78 Metil Benzen, % 19-21 Dimetil keton, %3,5 – 4,52-butoxyethanol içermektedir.]
2. Kimyasallara dayanıklı eldiven kullanılmaması durumunda tiner cilt yolu ile emilerek vücuda girebilir.
3. Zararlı ve kolay alevlenebilir bir madde olan selülozik tiner (soba borusundan düşecek bir kıvılcım, statik eletrik, yakındaki elektrik panosu, sigara gibi bir tutuşturma kaynağı ile) çok kolay yanabilir, boşaltılan tiner kapları patlayabilir.
4. Selülozik tinerin buharları havadan ağırdır ve tabana yayılabilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir

Yanıt

1. Çalışma yapılan yerin yakınında (yaklaşık 11 m’lik küresel mesafe içinde) kıvılcım çıkartan, açık alevli işlemler yapılmamalı, soba yakılmamalı, soba borusu –kesinlikle- bu işlemin yapıldığı yerin üzerinden geçirilmemelidir. 2. Çalışılan bölgede günlük gerek sinimden daha fazla selülozik tiner bulundrulmamalı, boşalan selülozik tiner kapları –günü birik – ortamdan uzaklaştırılmalı ve güvenli geçici depolama yerine götürülmelidir. 3. Çaışanlara selülozik tinerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ndan da yararlanarak olası tehlikeler, riskleri ve alınabilecek güvenlik ve sağlık önllemleri konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. 4. İşlemin / çalışmanın yapıldığı yerde egzost havalandırm sı ve genel havalandırma yapılmalıdır. 5. Çalışma ortamında ve soluk düzeyinde; MGBF/MSDS’inde belirtilen: metilbenzene, 2-butoxyethanol ve Dimetilketon gibi kimyasal maddelerin konsantrasyon ölçümü yapılmalı, müsade edilen azami miktarı (TWA, STEL) ölçülmelidir. 6. İşçiler selülozik tiner buhar ve mistlerine karşı kullanılabileceği onaylanmış solunum yolları koruyucusu (maske) kullanmalıdır. 7. Antifog (buhar önleyici) koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 8. Doğal iplikten veya yüksek ısıya dayanıklı sentetik iplikten yapılmış antistatik giysi giyilmelidir. 9. Fırça yardımı ile temizlik yapılırken nitril, neoprene veya latex lastik eldiven kullanılmalıdır. 10. Alkole dayanıklı köpük, CO2 , kuru kimyasal toz , kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir. 11. Çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır.