İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Sanayi Tipi İçi Dolu Azot ve Oksijen Tüplerin Taşınması ve Kaldırılması

Durum: Bir işçi yaklaşık 80 kg ağırlığında azot ve oksijen tüplerini devrilmemesi için “basınçlı tüp depolama kabini”ne tüpleri tek başına kucaklayarak koymaktadır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
temmuz10
Neler Olabilir ?

  1. Ağırlık kaldırmadan dolayı bel incinmesi olabilir.
  2. Elini tüp ile depolama kabinin profil demiri arasına sıkıştırarak yaralanmasına neden olabilir.
  3. Tüpü ayağının üzerine düşürerek ayağının veya bacağının yaralanmasına neden olabilir.
  4. Oksijen tüpünün koruyucu başlığının olmaması nedeni ile, olası bir düşme sonucu vanasının kırılmasına, dolaysı ile basınçlı tüpün fırlamasına ve bu durumda kendinde ve civarında ciddi bir iş kazasına neden olabilir.

 


Yanıt

1. Herhangi bir mekanik kaldırma aracını kullanmadan, bir işçi 50 kg’dan daha ağır bir nesneyi kaldırmamalı, taşımamalıdır. 2. 50 kg.’dan ağır tüpler için mutlaka mekanik kaldırma aracı kullanılmalı ya da yardımlaşılmalıdır (Ör: İki işçi birden kaldırmalı). 3. İşçilere “ağırlık kaldırma ve bel sağlığı” konusunda eğitim verilmeli ve bu eğitimin etkinliği değerlendirilmelidir. 4. Basınçlı gaz tüplerinin vanaları / valfleri’nin (depolama ve taşıma sırasında) koruyucu kapakları mutlaka takılı olmalıdır. 5. İşçi el ölçülerine uygun iş güvenliği eldiveni, iş güvenliği ayakkabısı ve darbelere karşı güvenlik gözlüğü kullanmalıdır. 6. Boş ve dolu tüpler ayrı ayrı, devrilmeyecek şekilde bağlanmış / zincirlenmiş, darbe, ısı ve güneş ışınlarından korunacak şekilde depolanmalıdır. (Not: Oksijen tüpleri açıkta depolanacak ise; asetilen, bütan, LPG gibi yanıcı tüplerden yaklaşık 6 m uzak mesafede depolanmalıdır.