İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Malların Merdiven Kullanarak İstiflenmesi

Durum: A ve B karton kutu içine konmuş olan mallan istiflemek üzere bir merdiven kullanıyorlar.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
ocak06

Neler Olabilir ?

  1. Dengesini kaybedecek olursa A merdivenden düşebilir.
  2. Merdiven ayaklarının açılmasını önleyecek herhangi bir emniyet sistemi kullanılmamış. Böyle bir durumla karşılaşıldığı taktirde A düşebilir.
  3. İstif yıkılacak olursa A ve B altında kalabilir.
  4. Kutu A’nın elinden kaydığı taktirde B’nin kafasına düşebilir.
  5. A’nın arkasındaki koridordan aniden bir fork – lift gibi bir araç çıkıp merdivene çarpabilir ve A ve B’nin düşmesine yol açabilir
  6. Merdiven ayaklarının kaymasını önleyecek herhangi bir destek konmamış. Bu nedenle merdiven kayabilir ve A ve B’nin düşmesine yol açabilir.

 


Yanıt

1- Omuz hizasından daha da yükseklere yapılan istiflemede olabildiğince forklift gibi mekanik araçlardan yararlanılmalı. 2- Eğer bir platform aracılığıyla yapılacaksa, üç basamaktan daha yüksek platformların korkulukları olmalı. 3- Merdiven kullanılması zorunlu ise, merdiven ayaklarının açılmasını önleyecek bir emniyet sistemi kurulmalı. 4- İstifleme daima düzgün yapılmalı. 5- Merdivenin ayaklarının kaymayacağından emin olunmalı. Bu nedenle merdiven ayaklarının kaymaz pabuçları önceden kontrol edilmeli. 6- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (Resmi Gazete:11 Şubat 2004 Çarşamba Sayı:25370)ne uyulmalı ve ayrıca ; 7- Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi'nin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (7.12.1972, 14384 R.G.) ile 8- Tek bir İşçinin Taşıyabileceği En Çok Ağırlıkla İlgili Olarak Tavsiye Kararı (ILO Tavsiye Kararı 128) hükümlerine de uyulmalıdır.