İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Kaldırılmış Bir Yükün Alttan Desteklenmesi

Durum:A ve B indirilmekte olan bir yükü alttan ve yandan destekliyorlar. Vinç operatörü de yükü işaretçinin verdiği sinyaller doğrultusunda indiriyor.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
mart07

Neler Olabilir ?

  1. Yükü tutan işçilerin parmakları halat ile yük arasında sıkışabilir.
  2. A, B ve C indirilmekte olan yükün yanında ve vinç köprüsünün tam altında duruyorlar. Bu nedenle halat kopacak olursa kaçamayıp yük altında ezilebilir.
  3. İşaretleri veren A, vince arkası dönük olarak çalışıyor. Bu nedenle vinç operatörü verilen işaretleri net bir şekilde anlamayıp bir takım tahminlerde bulunabilir. Yükü yere bir tek harekette indirecek olursa B ve C’nin parmakları sıkışabilir.
  4. Kancada emniyet mekanizması yok ya da bozuk ; B ve C’nin ittikleri sırada halat gevşeyecek olursa her ikisi de yük altında kalabilir.
  5. B ve C yere dağılmış olan aletlere takılabilir.
  6. Vinç operatörü öne doğru çok fazla eğilecek olursa sürücü kabininden düşebilir.
  7. Kaplama yapılmamış; yük etrafındaki halatta istenmeyen bir gerilme meydana geldiğinde halattan kopacak parça işçinin elini parçalayabilir
  8. Hiçbiri eldiven takmamış; halattan kopacak bir parça ellerini yaralayabilir.
  9. İşçilerin hiç biri baretlerinin kayışını bağlamamış. Düştükleri taktirde başlarından yaralanabilirler.

 


Yanıt

•Kaldırma makinası 3 faz 380 Volt 50 Hz şebeke değerlerinde çalışır. Faz sırasını ve her üç fazın mevcut olduğu kontrol edilmelidir. •Kumanda buton panelinde ki kaldırma (↑) ve indirme (↓) hareket ok yönlerinin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer doğru değilise besleme hattındaki iki fazın yeri değiştirilmelidir. Böylece sınır anahtarı aktif olarak çalışacaktır. •Sistemdeki sınır anahtarlarının aktif olarak çalıştığı kontrol edilmelidir. Sınır anahtarlarının aktif çalışmaması, mekanik bir arızaya sebep verebilir. •Kaldırma makinasının yukarı ve aşağı çalışmalarında fren sisteminin etkinliği kontrol edilmelidir. •Kancanın yatağında 360 açıyla dönme ve kanca bloğunda nakliyeden dolayı deformasyon olasılığı kontrol edilmelidir. •Halat kaması sabitleme yuvası kontrol edilmelidir. •Sistem dikey hareketler için tasarlanmıştır. Yük tam merkezlenerek ve terazilenerek kaldırılmalı, yatay çekdirme yapılmamalıdır. Yük tam olarak askıya alınmadan köprü ve araba hareketi yapılmamalıdır. •Yüklü kanca gereğindn fazla yükseğe kaldırılmamalı, insan üzerinden yükle geçirilmemelidir. Yük hareket sahasında bulunan insanlar uyarılmalıdır. Yüklü pozisyonda sistem uzun süre askıda bırakılmamalıdır. •Kaldırma makinası yüklü çalışırken ani hareketler yapılmamalı, hareketli kısımlar tamamen durduktan sonra ters yöne hareket verilmelidir. •Kaldırma makinasını yetkili operatörden başkası kullanmamalı, kullanım ve güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir. •Kaldırma makinasında istem dışı bir durum meydana gelirse, derhal sabit ana şalterden sistemi besleyen şebeke gerilimi kesilmelidir. •Problemsiz bir kullanım için kaldırma makinaları, gerek nakliye gerekse depolama sırasında zarar verici etkenlerden uzak tutulmalıdır. Uzun süreli depolamada ortam; titreşim, nem, ve tozdan uzak, oda sıcaklığında olmalıdır. •Kaldırma makinası işletme içinde devreye alınmadan önce nakliyeden kaynaklanabilecek deformasyon ihtimaline karşı kontrolden geçirilmelidir. •Kaldırma makinası aşırı yüklere karşı tam yük akımına uygun termik manyetik W otomat sigorta veya elektronik koruma devreleri ile korunmaktadır. •Kaldırma makinasının bir sistem içinde kurulumu ve devreye alınması , vinç üreticisi firma personeli tarafından yapılmakta ve devreye alınmaktadır. Sabit kaldırma makinaları müşteriye kullanıma hazır şekilde teslim edilmektedir.