İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

İmalatı Tamamlanan Makina ve Tesisatın Kamyona (TIR) Yüklenmesi

Durum: Fabrikada imalatı tamamlanan makina ve tesisat müşteriye götürülmek üzere tavanaltı vinç ile kamyona (TIR) yüklenmektedir. Dengeli, uygun ve bosluk bırakmayacak şekilde yerleştirilmesi ve vinç kancalarından yükün ayrılması için bir işçi kamyon ve yükün üzerine çıkmıstır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

eylul11
Neler Olabilir ?

  1. İşçi kamyon ve yük üzerine tırmanarak çıkarken aşağıya düsebilir.
  2. Yük üzerinden dengesini kaybederek aşağıya düşebilir.
  3. Viçcin kancası veya kancaya bağlı sapan(lar), zincir(ler) işçiye çarparak aşağıya düşmesine neden olabilir.
  4. Sahada çalışan forklift, yükleme yapılan kamyona çarparak kamyonu sarsabilir ya da hareket ettirebilir.Bu durumda yük/kamyon üzerindeki işçi aşağıya düşebilir.
  5. Kamyon üzerine tırmanırken, inerken işçinin yüzüğü / alyansı bir yere takılıp parmağının kopmasına neden olabilir.
  6. İşçi sapanı / zinciri yükten ayırırken elinin yaralayabilir.

 


Yanıt

1. İşyerinde iş izin ve yüksekte çalısma izin sistemi uygulanmalıdır. 2. Mevcut risk değerlendirmesinde, tanımlanan iş için risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli, risk değerlendirmesi yapılmamış ise bu iş için riskler değerlendirilmeli ve öngörülen önlemler aldırtılmalıdır. 3. Kamyon üzerine çıkan işçinin (yüksekte çalışabilmesi için) sağlık raporu olmalı (son bir yıl içinde sağlık kontrolünün olduğuna dair raporu): Aşağıdaki insan faktörlerini gösteren kişilere yüksekte çalışmasına izin verilmez: • Tekrarlayan baş dönmesi • Epilepsi/ Sara • Psikiyatrik durum (yükseklik korkusu dahil) • Kalpte sağlık sorunu • Ciddi akciğer sağlığı sorunu • Alkol ve uyuşturucu sorunu • Önemli hasar görmüş eklem fonksiyonları • Makine kullanılmamasını öneren ilaçlar • Tekrarlanan disiplin sorunları tekrarı. 4. İşçi’ye yüksekte çalışma da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. 5. İşçi paraşüt tipi emniyet kemeri (emniyet kemerinin bağlanabileceği hayat ipi –1360 Kg ağırlığı çekebilecek güçte- önceden uygun yere takılmalı– ör: vincin kancasına), baret, güvenlik gözlüğü, montajcı eldiveni ve kaymaz tabanlı iş güvenliği ayakkabısı kullanmalıdır. 6. Kamyon kasasına tırmanacak işçinin parmaklarında yüzük, alyans, bileklik gibi takılabilecek takı olmamalıdır. 7. Araç mutlaka takozlanmalıdır. 8. Araç üzerine güvenli çıkıp inmek için; dayandığı yeri yaklaşık 90 -100 cm geçecek uzunlukta (1/4 kuralına uygun !), ayak uçlarında kaymaya karşı uygun (tırtırlı) ayak bulunan merdiven vb. kullanılmalıdır. 9. Forklift çarpmalarına karşı aracın etrafı emniyete alınmalıdır. 10. Vinç ve kaldırma aparatlarının (sapan ve zincirlerinin) kontrol ve testleri yapılmalı ve belgelendirilmelidir. 11. Vinci kullanan operatörün ve isaretçinin, tavanaltı vincini güvenli kullanımı konusunda eğitim almış (sertifikalandırılmış) olmalıdır.