İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Frigofrik Araç Kasasında Montaj

Durum: İşçiler frigofrik araç (soğuk taşımacılık) kasası imalatında (et taşımak için) el aletleri ile montaj yapmaktadır. İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

calismaortami130

Neler Olabilir ?

1. Elektrikli el aletlerinin kullanılmasında; el aletinin, kordonun ya da uzatma kablosunun kusurundan dolayı elektrik çarpması olabilir.

2. El matkabı gibi el aletinin kullanılması sırasında; aleti kullanan ve yardımcı çalışanın gözüne çapak, talaş kaçabilir.

3. Her iki çalışan da montaj sırasında oluşan gürültüden işitme kaybına uğrayabilir.

4. Eldivenini matkap ucuna kaptırarak parmak kopması ya da ciddi el yaralanması ile karşılaşabilir.

5. Üzerlerine çıktıkları platformlardan düşüp, elektrikli el aletinden ciddi şekilde yaralanabilirler.

6. Çalışma zeminindeki dağınık kablo, kordon veya aletlere takılıp düşebilirler.


Yanıt

1. Yapılan işin risk değerlendirmesi yapılmalı, olası risklerin olasılığı ve şiddetini azaltmak için önlemler alınmalıdır. 2.Her iki çalışanın da üzerinde durdukları platform uygun olmalı; platformların üzerine 30 cm geçmeyen basamaklarla çıkılmalı ve inilmelidir. 3. Boş metal bidon (vb.) çalışma platformu olarak kullanılmalıdır. 4. Uzatma kablosu, el aletleri ve kordonu periyodik olarak yetkili bir elektrikçi tarafınfan gözden geçirilmeli (yasal olarak en geç yılda bir yapılmalı, iyi uygulama öneriisi olarak da en geç üç ayda bir kontroler yaptırılmalıdır), olası arızalar, kusurlar giderilmelidir. 5.Elektrikli el aletinin bağlı olduğu prizin “elektrik panelinde” uygun kaçak akım rölesi olmalıdır. 6. Çalışma zemininde tertip- düzen ve temizliğe önem verilmelidir. 7. Çalışanlara “iş ekipmanlarının – el aletlerinin güvenli kullanımı” konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitmi verilmelidir. 8. Göz ve kulak koruyucularını çalışma sırasında uygun şekilde kullanmaları, iş yapılmadığı sırada bu KKD’lerin nasıl depolanacağı,nasıl temizleneceği ve temiz bulundurulacağı konularında eğitim verilmelidir. 9. İş yapılırken KKD’lerin (özellikle göz ve kulak koruyucularının) uygun kullanıp kullanılmadığı konusunda (imalat sorumlusu tarafından) denetim yapılmalıdır.