İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Çuvalların Taşıyıcıya Verilmesi

Durum: İşçi her biri 60 kg ağırlığındaki kenevir çuvalları istiften alıp sevkiyat için kayışlı konveyöre (taşıyıcıya) veriyor.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
kasım08

Neler Olabilir ?

  1. Çuvalı konveyöre koyarken işçinin eli silindir arasına sıkışabilir.
  2. İşçi çuvalları kaldırırken belini incitebilir.
  3. İşçinin eli kayabilir ve çuval ayaklarına düşebilir.
  4. Çuval yığını işçinin üzerine devrilebilir.

 


Yanıt

Kayışlı konveyör kullanımı sırasında en çok rastlanılan kaza çeşidi kişinin ellerini, bacaklarını, vs. konveyöre kaptırmasıdır. Bu gibi durumlarda iş güvenliğinin sağlanabilmesinin ilk şartı işe uygun şekilde giyinmektir. Bazı iş yerlerinde, ilk kademe amirleri, hatta işçiler çalışma öncesinde birbirlerinin kıyafetlerini kontrol etmekle yükümlüdürler. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 16 Haziran 2004 , Sayı: 25494) Ek – ı ağır ve tehlikeli işlere ait çizelge ’ye göre (sıra 105 - Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 106- El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.) bu iş ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Bu yönetmeliğin gereği yerine getirilmelidir.