İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Çuval Yığınının Boşaltılması

Durum: İşçiler sevk edilmek üzere çuval yığınını boşaltıyorlar (çuvalların her biri 30 kg).

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
mart06
Neler Olabilir ?

  1. İşçinin üzerinde durmakta olduğu yığın devrilebilir ve işçinin düşmesine yol açabilir.
  2. İşçi çuvalı yığının üstünden değil arasından çekiyor.Yığın devrilebilir ve işçi çuvalların altında kalabilir.
  3. İşçinin eli kayabilir ve düşebilir.
  4. Yığın işçinin üzerine devrilebilir.
  5. İşçi inmek için yığının tepesinden atlamak zorunda kalacağı için yaralanabilir.
  6. İşçilerin fizyolojik yapısı uygun değilse bel incinmelerine neden olabilir.

 


Yanıt

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği (RG t: 16 Haziran 2004, s. 25494)ne göre; (Ağır ve tehlikeli işlere ait çizelge Sıra No.105) araçsız olarak 25 kilodan fazla ağılık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri “ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Kadınlar ve 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler bu işlerde çalıştırılmamalıdır. Kağıt çuval kullanımı her geçen gün hızla artmakta. İstiflerin devrilme sıklığında ise herhangi bir azalma yok. Paletler kullanıldığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikelerin sayısı önemli ölçüde azalacaktır. Ancak bazı durumlarda palet kullanımı da bir takım zorluklar doğuracaktır. Önemli olan nokta işçilerin çalışmaları sırasında temel iş güvenliği kurallarını uygulamaları ve tehlikeyi meydana gelmeden önce ortadan kaldırma becerisini kazanmalarıdır. Ayrıca; Ağırlık kaldırma ve taşıma, bel sağlığı konularında iş sağlığı eğitimi verilmelidir. İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde ağırlık kaldırma durumu göz önüne alınmalıdır. Bel ve kasları güçlendirmek için gerekli olan fiziksel egzersizler ve spor hareketleri gösterilmeli ve öğretilmelidir.