İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Çift El Kumanda Düğmelerinin (Butonlarının) Yeri Değiştirilmiş Bir Pres’de Çalışma

Durum: Daha kolay ve verimli çalışmak için, presin çift el kumanda düğmeleri , ilave bir sistem ile kolay ulaşılabilecek yere(de) çıkartılmıştır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
mart11
Neler Olabilir ?

  1. Not:Makinenin orjinal (ilk) yapısında çalıştırma düğmelerinin / butonlarının kazara çalıştırılmaya karşı üzeri kapatılarak güvenli duruma getirilmiştir. İlave sisitemde ise düğmelerin üzeri açıktır.) Açık kalıp ile çalışılan bu durumda işçinin eli presin altında iken (kazara – düğmelerin / butonların üzerine birşey düşmesi veya basılması durumunda) pres çalıştırılabilir ve işçinin parmakları ezilebilir.
  2. İşçi daha verimli çalışmak için butonlardan birini (ör. Bant yapıştırarak) daima basılı duruma getirebilir!. Bu durumda işçinin eli presin altına malzemeyi koyarken veya alırken, diğer açıktaki düğmeye kazara basılması veya düğmenin üzerine birşey düşmesi durumunda, pres çalışarak işçinin parmaklarını ezebilir.
  3. Pres çalışırken oluşan gürültü işitme kaybına neden olabilir.
  4. Presin şekillendirdiği parça fırlarak işçinin gözünün zarar görmesine neden olabilir

 


Yanıt

1. Bir makine ve sistem üzerinde değişiklik yapmadan önce, çok boyutlu düşünülmeli, (ulaşılabildiği takdirde) imalatçısının izini, görüş ve önerileri alınmalıdır. 2. Değişik’lik yapılırken “önce güvenlik” prensibi yerine, “önce verimlilik” prensibi geçmemelidir. 3. Uzman kişiler tarafından, düşünülen değişikliğin risk değerlendirmesi yapılmalı, eğer değişiklik riskin olasılığıını ve /veya şiddetini arttırıyor ise, kesinlikle değişiklik yapılmalaıdır. 4. Değişiklik yapılan presle ilgili ulusal ve uluslarası mevzuat gözden geçirilmeli, mevzuatın izin vermediği bir değişiklik asla yapılmamalıdır. 5. Güvenlik sistemi, insan hatalarına açık duruma getirilmemelidir. (Sistemdeki değişiklik güvenli değildir). 6. İşçi (gürültü düzeyi) 85 dB(A)’yı geçtiği durumlarda kulak koruyucularını bu makinede çalışma boyunca kullanmalıdır. 7. Preste çalışacak işçinin işe girişte ve periyodik olarak kulak odiyoğramları alınmalıdır. 8. İşçiye koruyucu gözlük kullandırılmalıdır. 9. İşçi iş sağlığı ve güvenliği, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı vb. konularında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır. 10. İşçinin güvenlik kurallarına uygun çalışıp – çalışmadığı denetlenmelidir.