İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Bir Makinenin Taşınmak Üzere Vinç İle Kaldırılması

Durum: İki işçi vinç ile bir silindiri (makine parçasını) kaldırıyor. Makine /Silindir başka bir yere götürülecektir.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

temmuz06

Neler Olabilir ?

  1. Yardımcı işçi halat ile kaldırılan yük arasında sıkışabilir: çünkü eliyle halatı tutmuş.
  2. İşçiler çalışma sırasında sahaya yayılmış olan parçacıklara basıp bileklerini burkabilir ve/veya düşebilirler.
  3. Makine – Silindir kaldırıldığında sağa sola sallanıp yardımcı işçiye çarpabilir.
  4. Vinç düşebilir, kaldırma halatı veya sapanları kopabilir. Yukarıdan bir şey düşebilir.

 


Yanıt

Her türlü kaldırma işleminde işçi kaldırılan yükün ve kaldırma ekipmanının içinde bulundukları şartları, kendisinin ve yardımcısının pozisyonunu çalışma sahasında herhangi bir engel bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. Kendisinin ve yardımcılarının güvenliğini sağlamak için bu kontrolleri bir alışkanlık haline getirmelidir. Herhangi bir çalışmanın yerine getirilmesinde standart çalışma prosedürlerinin izlenmesi önemli rol oynar. Ancak kaldırma işlemleri sırasında kullanılmaları özellikle gereklidir.Kaldırma işlemine başlanılmadan önce: Tüm sistem; kanca,emniyet mandalı, halat sapanlar çalıştırma-durdurma butonları, elektrik kablosu, vincin ve rayların durumu vb. komple gözden geçirilmelidir. Vinç gibi kaldırma araçlarının mutlaka üç ayda bir yetkili kişilerce kontrol ve testleri yapılmış, belgeleri düzenlenmiş olmalıdır. Kaldırma işlemi yapan işçi / operatör bu vinci çalıştırma ve kaldırma işlemini yapabilmek için önceden eğitilmiş olmalıdır.Personel, iş güvenliği ayakkabısı, güvenlik gözlüğü, eldiven gibi kişisel koruyucudonanımlarını kullanmalıdır.