İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Bir Binada Dış Cephe Onarımı

Durum: İki taşeron işçisi bir otelin dış cephesinde sıva, boya ve/veya yalıtım çalışmasını yapmakta, bu sırada emniyet şeridi ile çevrili sahanın içinden bir başka işçi geçmektedir. İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

calismaortami126

Neler Olabilir ?

1. Binanın dış cephesinde çalışan işçiler dengelerini kaybederek yüksekten düşebilir.

2. Deprem gibi bir etkenin neden olabileceği sarsıntı sonucu aşağı düşebilirler.

3. İşçilerin kullandığı aletler, araçlar, malzemeler aşağıya düşebilir.

4. Emniyet şeridinin içinden geçen işçinin başına yıkarıda çalışanlar ve / veya kullandıkları araç, gereç, malzeme düşebilir.


Yanıt

1. Asıl işveren, taşeronun işçilerini bu şekilde çalıştırmasına izin vermemeli, 2. Korkuluklu çalışma platformu sağlanamayan 1,82 cm’den daha yüksek çalışmalarda şok emicili halatı olan paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı, bu kemerin bağlanabileceği uygun ankraj noktası ya da yatay yaşam hattı olmalı, 3. 2 nci madde belirtilen önlemin teknik olarak alınmasının mümkün olmaması durumunda standardlara uygun geçici iskele kurulmalı, 4. 2 nci madde dikkate alınarak çalışma seperi (platformu) bağlanabilen vinçlerden yararlanılmalı, 5. İşçilerin sağlık durumlarının yüksekte çalışmaya uygun olduğu, işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile belirlenmeli, 6. İşçilerin “mesleki eğitim sertifikaları” olmalı, 7. İşçiler iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte çalışmada iş sağlığı ve güvenliği vb. eğitimleri almış olmalı, 8. Aşağı düşebilecek malzeme dikkate alınarak, tehklikeli bölgeye kimsenin girmemesi için fiziki önlem (paravanalarla çevrilmesi gibi) önlem alınmalı ya da aşağıda bir gözcü görevlendirilmeli, alttan kimsenin geçmesine izin verilmemeli, 9.Yukarıda çalışan ve aşağıda bulunan işçiler baret, iş güvenliği ayakkabısı, iş elbisesi, iş güvenliği gözlüğü gibi kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdır.