İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Asfalt ve Betonun Kesilmesi

Durum: İşçi bozulan asfaltının onarılması için akaryakıt ile çalışan bir beton / asfalt kesme makinası ile asfaltı kesmektedir. Bu sırada makinanın bıçağının / testeresinin kesme işini iyi yapabilmesi için de makinanın üzerine bastırmaktadır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

mart 2010

Neler Olabilir ?

  1. İşçi makinanın egzozundan çıkan duman ve gazları solumasında dolayı (kanserleşmeye kadar gidebilen) solunum yolları hastalıklarına maruz (sunuk) kalabilir.
  2. Makinanın çalışmasının ve kesme işleminin oluşturduğu yüksek düzeydeki gürültüden dolayı işitme kaybına uğrayabilir.
  3. Kesme işlemi sırasında fırlayacak bir taş veya asfalt parçası gözünün yaralanmasına neden olabilir.
  4. Makinanın hareketi sırasında ayak parmaklarını yaralayabilir.
  5. Bıçağın derine batması için bastırdığı elinin kayması sonucu el ve kol yaralanmasına neden olabilir.

 


Yanıt

1. Makinanın bakım, onarım ve ayarlamaları yapılarak (yanma kalitesi arttırılarak) egzozundan çıkan (siyah) duman ve gazlar (emisyon) azaltılmalıdır. 2. Egzozun gaz & duman çıkış ağzı; işçinin solunum bölgesinin zıt yönüne ya da daha yukarısına gelecek şekilde değişiklik yapılmalıdır. 3. İşçi çalışma sırasında bu tür işler için onaylı (uygun filtreli) solunum yolları koruyucusu, gürültü düzeyi (büyük bir olasılıkla) 90 dB(A)’dan daha yüksek olması nedeniyle (manşonlu) kulak koruyucusu, güvenlik gözlüğü ya da yüz siperlikli baret, iş güvenliği ayakkabısı ve eldiveni kullanmalıdır. 4. İşçiye; gerekli kişisel koruyucu donanımların seçimi, bakımı, uygun kullanımı ve muhafazası, koruyuculuk düzeyleri gibi başlıkları içeren KKD eğitimini yetkin eğitim kurum veya kişilerden almış olmalıdır. 5. Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine göre; işe giriş muayenesi, her yıl tekrarlanan periyodik) kulak odiyoğramı, akciğer fonksiyon testi, akçiğer grafisi ve işyeri hekimlerinin öngördüğü kan analizleri yapılmalıdır. 6. İşçinin kullandığı makinaya ait işletme talimatı olmalıdır. 7. Makinanın üzerinde olası riskleri ve alınacak önlemleri gösteren işaret ve etiketler bulunmalıdır.