İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

50 Kg’lık Çimento Torbasının Yokuşta Sırtta Taşınması

Durum: Bir inşaat işçisi 50 adet çimento torbasını, tek başına sırtına almakta ve yaklaşık 40 derece eğimli bir yokuşta, patika bir yoldan 100 m uzağa, sırtında taşımaktadır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
kasım10
Neler Olabilir ?

  1. Kısa sürede 50 x 50 = 2500 kg’lık yükün sırta tek başına kaldırılması ve sırtta taşınması sonucu kas – iskelet sistemi rahatsızlıkları (Ör: bel ve sırt incinmesi) olabilir.
  2. Uygun yol ve uygun iş ayakkabısı olmamasından dolayı ayağı kayıp düşerek yaralanabilir.

 


Yanıt

1. 50 kg’lık çimento torbaları olabildiğince mekanik araçlar yardımıyla indirilmli, kaldırılmalı ve taşınmalıdır . 2. Torbanın indirilmesi, sırta alınması sırasında başka işçi(ler) yardım etmelidir. 3. Araçsız olarak 25 kg’dan yukarı ağırlık taşıma, yükleme ve boşaltma işleri ağır ve tehlikeli işler kapsamına girdiğinden: (a) İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı - sigortalı olmalı, (b) Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait sağlık muayenesinin yapılmış olması gerekmektedir. 4. 27 kg’dan daha ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması sağlık sorunu oluşturur. Bu nedenle teknik yöntemlerden yararlanma çareleri araştırılmalıdır. 5. Taşıma aralıkları ve dinlenme süreleri olabildiğince uzun olmalıdır. 6. İşçinin iş elbisesi, iş güvenliği ayakkabısı olmalı, yükü iyi kavrayabilmek içinde iş eldiveni el ölçülerine uygun, eline iyi oturan büyüklükte olmalıdır. 7. Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçiye yeterli bilgi ve eğitim verilmelidir.